Werkwijze

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkwijze van Support4Kids.


Kennismaking

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Support4Kids? Mail of bel dan om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking.

Tijdens de eerste (telefonische) kennismaking zal uw hulpvraag worden besproken en zal worden bekeken of deze valt onder de behandelmogelijkheden van Support4Kids. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit tijdens het gesprek worden aangegeven.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 

 

 

 

Intakegesprek & begeleidingsplan

Indien gewenst wordt er na de eerste telefonische kennismaking een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Ter voorbereiding op het intakegesprek krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd.

Tijdens het intakegesprek zal uw hulpvraag uitvoerig worden besproken. Vervolgens zal deze worden uitgewerkt in concrete doelen. De behandelmogelijkheden om deze doelen te kunnen realiseren zullen worden besproken, evenals het tijdsbestek van de behandeling en de bijbehorende kosten.

Naar aanleiding van het intakegesprek zal er binnen 10 werkdagen een begeleidingsplan worden geschreven. Het begeleidingsplan wordt, samen met de begroting en de algemene voorwaarden van Support4Kids, per e-mail of post naar u verzonden. Na ondertekening voor akkoord stuurt u deze documenten terug naar Support4Kids. Vervolgens kan er een afspraak worden gemaakt voor de eerste behandelsessie. Support4Kids neemt hiervoor contact met u op.

Het is ook mogelijk om na het telefonische kennismakingsgesprek direct het begeleidingsplan op te laten stellen, zonder nog een aanvullend intakegesprek te plannen. Support4Kids schrijft in dat geval een concept begeleidingsplan, dat samen met de begroting en de algemene voorwaarden van Support4Kids per e-mail of post naar u wordt verzonden. U bepaalt vervolgens of het begeleidingsplan overeenkomt met uw verwachtingen en wensen. Indien dit het geval is ondertekent u het document voor akkoord en stuurt de documenten terug naar Support4Kids. Vervolgens kan er een afspraak worden gemaakt voor de eerste behandelsessie.

Sessies (individueel)

Afhankelijk van de hulpvraag en de begeleidingswensen worden er enkele behandelsessies gepland.  

 

 

 

 

De behandelsessies vinden plaats in de praktijkruimte van Support4Kids. Hier zal samen met uw kind gewerkt worden aan zijn of haar doelen. Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is er een wachtruimte ingericht naast de praktijkruimte. Hier kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee ontspannen een tijdschrift lezen, terwijl u toch dicht bij uw kind bent.

Na afloop van de behandelsessies krijgt uw kind regelmatig enkele oefeningen of opdrachten mee naar huis. Het is aan te bevelen om uw kind hierbij te ondersteunen of helpen.

Na iedere begeleidingssessie ontvangt u een factuur voor de geboden begeleiding. Deze dient binnen 10 werkdagen betaald te worden.

 

Tussenevaluatie

Halverwege de behandelperiode vindt er een tussenevaluatie plaats. Tijdens de tussenevaluatie zullen de vorderingen van uw kind met u worden besproken. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. 

Dit gesprek vindt plaats in de praktijkruimte van Support4Kids. Indien gewenst is er ook de mogelijkheid om de tussenevaluatie telefonisch plaats te laten vinden.

 

 

 

Eindevaluatie + eindverslag

Na het afgesproken aantal behandelsessies wordt bepaald of de gestelde doelen behaald zijn. De bevindingen van Support4Kids worden binnen 10 werkdagen na de laatste behandelsessie uitgewerkt in een eindverslag. U ontvangt dit verslag ter voorbereiding op de eindevaluatie.

Tijdens de eindevaluatie zal het eindverslag worden besproken en zullen de bevindingen naast elkaar worden gelegd. Vervolgens zal worden besproken of de gestelde doelen zijn behaald en of de behandeling hiermee kan worden afgesloten.