Kinderen

 

“Omdat een steuntje in de rug soms fijn is."

 

Support4Kids biedt oplossingsgerichte (gedrags)begeleiding en coaching
aan kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar.

 

 

 Individuele begeleidingsmogelijkheden:

- Begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
- Training 'Executieve functies' 
(NIEUW);
- Training 'Hoogbegaafd zijn(NIEUW);
- Training 'Mindset' (NIEUW);
- Omgaan met (faal)angst; 
- Omgaan met boosheid en frustraties; 
- Leren leven met AD(H)D; 
- Omgaan met een broer(tje) of zus(je) met een beperking;
- Verliesverwerking bij rouw;  
- Verliesverwerking bij echtscheiding; 
- Training 'Vergroten van de sociale vaardigheden'; 
- Huiswerkbegeleiding.

Aangezien Support4Kids van mening is dat ieder kind uniek is, zal de begeleiding altijd worden afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het individuele kind en diens ouder(s) / verzorger(s).