Kinderen

 

“Omdat een steuntje in de rug soms fijn is." 


Support4Kids biedt oplossingsgerichte (gedrags)begeleiding en coaching
aan kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar.

 

Individuele begeleidingsmogelijkheden:

- Begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid
- Training 'Executieve functies'

- Training 'Hoogbegaafd zijn'
- Training 'Mindset'
- Omgaan met (faal)angst
- Omgaan met boosheid en frustraties
- Leren leven met AD(H)D
- Omgaan met een broer(tje) of zus(je) met speciale begeleidingsbehoeften
- Verliesverwerking bij rouw
- Verliesverwerking bij echtscheiding
- Training 'Vergroten van de sociale vaardigheden'


Aangezien Support4Kids van mening is dat ieder kind uniek is, zal de begeleiding altijd worden afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het individuele kind en diens ouder(s) / verzorger(s).