Even voorstellen

Mijn naam is Alie Boll-Groenenberg. Ik ben 36 jaar oud, getrouwd met Berry en de trotse moeder van drie prachtige kinderen.


Gedurende 2 dagen per week ben ik werkzaam als bovenschools Talentbegeleider bij De Stroming. 1 dag per week geef ik hier les aan een groep hoogbegaafde leerlingen. De andere dag houd ik mij bezig met het (verder) uitwerken van beleid 
op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid tot een werkbaar plan in de praktijk. Hierin spelen afstemming en communicatie een belangrijke rol. 

Ieder kwartaal schrijf ik met veel plezier artikelen voor Gifted, een tijdschrift van 248media over (hoog)begaafdheid. Ik vind het heerlijk om op die manier mijn visie en ervaringen te kunnen delen.

Naast dit alles werk ik sinds 2012 met veel liefde en passie in mijn eigen praktijk, Support4Kids.   


Support4Kids is een praktijk voor oplossingsgerichte (gedrags)begeleiding en coaching. Gedurende enkele uren per week begeleid ik hier kinderen van 3 tot en met 14 jaar. In deze begeleiding staat een kortdurende, oplossingsgerichte, maar bovenal kindgerichte aanpak centraal.

Met 'oplossingsgerichte (gedrags)begeleiding en coaching' wordt bedoeld dat het accent ligt op het zoeken naar een oplossing voor een bestaand probleem, in plaats van langdurig te zoeken naar de oorzaak hiervan. Support4Kids is ervan overtuigd dat praktisch veel problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Door doelgericht aan het ontwikkelen van deze vaardigheden te werken is het mogelijk om kortdurende, maar bovenal effectieve begeleiding te bieden.


Naast bovengenoemde werkzaamheden verzorgt Support4Kids op aanvraag (groeps)trainingen op basisscholen, rondom thema’s die met gedrag en/of meer- en hoogbegaafdheid te maken hebben. 

Door mij in te zetten voor Support4Kids hoop ik zowel kinderen, ouders, als leerkrachten de support te bieden die zij nodig hebben om hun kwaliteiten en talenten nog meer tot hun recht te laten komen!

 

Voor de liefhebber nog wat meer achtergrondinformatie...

Hoe ben ik nu eigenlijk gekomen op dit punt en welke expertise heb ik precies in huis...


Nadat ik in 2007 mijn PABO-diploma behaalde, ben ik vol enthousiasme fulltime aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Heerlijk vond ik het om met kinderen te werken en te zoeken naar mogelijkheden om kinderen gelukkig en effectief te laten leren, binnen hun eigen mogelijkheden.

Aangezien ik van mening ben dat je als leerkracht nooit uitgeleerd bent, heb ik vanaf 2008 diverse vormen van nascholing gevolgd. 

Door de jaren heen merkte ik dat mijn interesse steeds meer uitging naar gedragsbegeleiding. Om deze reden ben ik in 2010, naast mijn werk als leerkracht, begonnen met een 2-jarige opleiding tot Gedragsspecialist. In juni 2012 mocht ik deze opleiding met goed gevolg afsluiten en behaalde Cum Laude het diploma

‘Master of Special Educational Needs – Gedragsspecialist’ (Fontys)

Na prachtige jaren als leerkracht gewerkt te hebben op een basisschool in Leerdam, ben ik vanaf 2011 gaan werken op een basisschool in Genderen, waar ik gedurende 7 jaar met veel plezier les heb gegeven aan de Speciale Leergroep (een klas voor leerlingen met een onderwijsachterstand van minimaal 15 onderwijsmaanden) en een plusgroep op schoolniveau.

In deze jaren groeide mijn interesse op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en heb ik mij daar verder in verdiept. Dit heeft mij er uiteindelijk toe doen besluiten om vanaf augustus 2018 aan de slag te gaan als bovenschools Talentbegeleider en te starten met de opleiding

'Talentbegeleider' (Novilo)

In juni 2019 heb ik deze opleiding Cum Laude mogen afronden.

Naast de reguliere opleidingsdagen bij Novilo heb ik sinds 2018 een groot aantal extra kenniscolleges en specialisatiemodules gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Ook in het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 zal ik weer deelnemen aan diverse kenniscolleges en cursussen, om mijn kennis weer verder te verdiepen en verbreden.

Interesse in mijn complete CV? Klik hier om het te bekijken.