Scholen
 

"Blijvend in ontwikkeling..."


Support4Kids verzorgt op verzoek (groeps)trainingen, studiemiddagen en teambijeenkomsten op basisscholen.


Studiedagen en teambijeenkomsten

Is er in het team behoefte aan deskundigheidsbevordering?

Support4Kids verzorgt studiemiddagen rondom de volgende thema's:
 

- 'Beleid vormgeven op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid'
- 'Struggles bij hoogbegaafdheid - Enkele stappen op de weg van hoogintelligent naar hoogbegaafd'
- 'Hoogbegaafdheid en godsdienstonderwijs'
- 'Omgaan met (faal)angst in de klas'
- 'Executieve functies trainen in je groep'

 

Neem contact op om te overleggen over de mogelijkheden.

 

 

 

Groepstrainingen (6 tot 8 leerlingen)

Heeft u als school te maken met meerdere leerlingen die behoefte hebben aan faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, of bijvoorbeeld training op het gebied van executieve functies, maar bent u niet in de gelegenheid om deze zelf aan te bieden?

Bij een minimale deelname van 6 leerlingen verzorgt Support4Kids de volgende groepstrainingen bij u op school:

- 'Enkele stappen op de weg van hoogintelligent naar hoogbegaafd - Mindset'
- 'Executieve functies trainen door middel van spel'
- 'Samenwerken kun je leren'
- 'Faalangsttraining'
- 'Sociale vaardigheidstraining'

  

 

De trainingen zullen bestaan uit:

- 1 algemene ouderavond;
- 8 bijeenkomsten;
- een evaluerend gesprek met de ouder(s) / verzorger(s) -> 30 minuten.

De ouders / verzorgers van de deelnemende leerlingen ontvangen voor aanvang van de training een factuur. Van de school wordt verwacht dat zij een groep leerlingen selecteren en een ruimte beschikbaar stellen waar de training gegeven kan worden.

Neem contact op om te overleggen over de mogelijkheden.