Tarieven 
 

"Een investering in uw meest waardevolle bezit!"

 

 Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

 

Begeleiding individueel


Kennismakingsgesprek (telefonisch - 15 minuten)

GRATIS

Aanvullend intakegesprek (45 minuten)

€ 54,45

Opstellen begeleidingsplan

€ 72,60 *

Individuele behandelsessie (45 minuten), inclusief materialen

€ 54,45

Tussenevaluatie (30 minuten)

€ 36,30

Eindverslag 

Eindevaluatie (zonder eindverslag) - 45 minuten

€ 72,60

€ 54,45

Observatie in de school- of thuissituatie (60 minuten)

Uitwerken observatiegegevens in verslagvorm

Observatiegesprek - 45 minuten

Reiskosten (bij behandelsessies, gesprekken en observaties die elders plaatsvinden) 

€ 72,60

€ 72,60

€ 54,45

€ 0,19 per km


* Kosteloos bij het aangaan van een overeenkomst voor minimaal
8 behandelsessies. Deze dienen vooraf ingepland en betaald te worden.
Ouders


Kennismakingsgesprek (telefonisch - 15 minuten)

GRATIS

Aanvullend intakegesprek (45 minuten)

€ 54,45

Individuele begeleiding / coaching (45 minuten), inclusief materialen

€ 54,45

Cursus Parents' Skills (in groepsverband)
4 avonden van 2 uur + 1 terugkombijeenkomst, incl. koffie, thee
en cursusmaterialen

€ 189,-

Cursus Parents' Skills (individueel)
4 avonden van 1,5 uur + 1 terugkombijeenkomst, incl. koffie, thee
en cursusmaterialen

€ 229,-
Scholen


Verzorgen groepstraining (6 tot 8 leerlingen)op aanvraag

Basistarief verzorgen studiemiddag (120 minuten), inclusief materialen

Verlenging studiemiddag (per 30 minuten die extra worden afgenomen)

€ 450,- 

€ 110,-

Reiskosten 

€ 0,19 per km


Support4Kids verzorgt studiemiddagen in een straal van 50 km

Betaling


De betaling vindt plaats per factuur.


Het verschuldigde bedrag kan onder vermelding van het


cliënt- en factuurnummer worden overgemaakt naar:


     Bank: Regiobank, 850 1658 49


     IBAN: NL86 RBRB 0850 1658 49 


     BIC: RBRBNL21


     t.n.v. A. Boll - Groenenberg te Babyloniënbroek

Afspraak annuleren


Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze


uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren.


Bij niet tijdige annulering wordt het gehele bedrag in


rekening gebracht.