Tarieven 
 

"Een investering in uw meest waardevolle bezit!"

 

 Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

 

Begeleiding individueel


Kennismakingsgesprek - telefonisch (15 minuten)

GRATIS

Aanvullend intakegesprek (60 minuten)

€ 72,60

Opstellen begeleidingsplan

€ 54,45

Individuele behandelsessie (45 minuten), inclusief materialen

€ 54,45

Tussenevaluatie (45 minuten)

€ 54,45

Eindverslag 

Eindevaluatie - zonder eindverslag (45 minuten)

€ 72,60

€ 54,45

Observatie in de school- of thuissituatie (60 minuten)

Uitwerken observatiegegevens in verslagvorm

Observatiegesprek (45 minuten)

Reiskosten (bij behandelsessies, gesprekken en observaties die elders plaatsvinden) 

€ 72,60

€ 72,60

€ 54,45

€ 0,19 per km

Ouders


Kennismakingsgesprek - telefonisch (15 minuten)

GRATIS

Aanvullend intakegesprek (45 minuten)

€ 54,45

Individuele begeleiding / coaching (45 minuten), inclusief materialen

€ 54,45

Cursus Parents' Skills (in groepsverband)
4 avonden van 2 uur + 1 terugkombijeenkomst, incl. koffie, thee
en cursusmaterialen

€ 189,-

Cursus Parents' Skills (individueel)
4 avonden van 1,5 uur + 1 terugkombijeenkomst, incl. koffie, thee
en cursusmaterialen

€ 229,-

Scholen
Verzorgen groepstraining (6 tot 8 leerlingen)

op aanvraag

Reiskosten

€ 0,19 per km

Support4Kids verzorgt groepstrainingen in een straal van 30 km


Betaling


De betaling vindt plaats per factuur.


Het verschuldigde bedrag kan onder vermelding van het


cliënt- en factuurnummer worden overgemaakt naar:


     Bank: Regiobank, 850 1658 49


     IBAN: NL86 RBRB 0850 1658 49 


     BIC: RBRBNL21


     t.n.v. A. Boll - Groenenberg te Babyloniënbroek


Afspraak annuleren


Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze


uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren.


Bij niet tijdige annulering wordt het gehele bedrag in


rekening gebracht.